Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε το 2016 με την υποστήριξη του τεχνικού του “Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών γνωστό εντός και εκτός Ελλάδας με το ακρώνυμο RCeL (Research Centre for Language Teaching, Testing and Assessment)1. Για τo περιεχόμενό της έχει την ευθύνη η “Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ” η οποία είχε οριστεί με την Πράξη 3/28-01-2016 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε να εργαστεί (αμισθί) για ζητήματα που αφορούν την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο ελληνικό δημόσιο σχολείο.

Η σύνθεση της Επιτροπής:

 • Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος: Βασιλική (Μπέση) Δενδρινού, Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, και Αικατερίνη (Ρινέττα) Κιγιτσιόγλου, ΔΕΠ Τμήματος Γαλλικής ΑΠΘ
 • Μέλη: Αγγελική Αλεξοπούλου – ΔΕΠ Τμήματος Ισπανικής ΕΚΠΑ, Αντώνης Βεντούρης – ΔΕΠ Τμήματος Ιταλικής ΑΠΘ, Δάφνη Βηδενμάϊερ – ΔΕΠ Τμήματος Γερμανικής ΕΚΠΑ, Αλεξία Γιαννακοπούλου – Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής, Ευδοκία (Κία) Καραβά – ΔΕΠ Τμήματος Αγγλικής ΕΚΠΑ, Στέλιος Μαρκαντωνάκης – Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής, Μέλισσα Χατζηϊωάννου – Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής

Στη διάρκεια της θητείας της, παρήγαγε το έργο το οποίο παρουσιάζεται στο έγγραφο με τίτλο: Απολογιστική Έκθεση εργασιών της Επιτροπής Ξέννων Γλωσσών 2016

Ολοκληρώνοντας την πρώτη θητεία της, ορίστηκε από το ΙΕΠ νέα εμπλουτισμένη “Επιτροπή για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση” με περιορισμένο όμως έργο. Προστέθηκαν τα εξής μέλη:

 • Γιάννα Κερκινοπούλου – Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής
 • Μαριάνθη (Μάρα) Κοτταδάκη – Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής
 • Βασιλική (Μπέσσυ) Μητσικοπούλου – ΔΕΠ Τμήματος Αγγλικής ΕΚΠΑ
 • Χάιδω Νάτση – Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής

Μελετώντας τα προβλήματα που οδηγούν σε μια αναποτελεσματική ξενόγλωσση εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο, η Επιτροπή του 2016 με την συμβολή και των μελών της Επιτροπής 2017 κατέθεσαν στο ΙΕΠ πολυσέλιδο κείμενο με προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση ορισμένων από αυτών έγγραφο με τίτλο: Έκθεση για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στο Δημόσιο Σχολείο στην Ελλάδα.

Η εμπλουτισμένη Επιστημονική Επιτροπή για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση εξακολουθεί να εργάζεται και χωρίς “εντολή” από το ΙΕΠ, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που έχει υποχρέωση η πολιτεία να προσφέρει στους νέους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή συνθήκη που έχει υπογράψει, αλλά κυρίως λόγω του ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι ΑΠΑΙΤΗΣΗ της ελληνικής κοινωνίας για τα παιδιά της. Για να επιτύχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα συνεργάζεται και με:

 • άλλα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ
 • με τους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής
 • με τις επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών
 • με μεμονωμένους εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων

Επίσης επιδιώκει συνεργασία με:

 • τους μορφωτικούς ακολούθους των πρεσβειών Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας και τα αντίστοιχα πολιτιστικά-μορφωτικά ιδρύματα των χωρών αυτών, ζητώντας να συνδράμουν στην επίτευξη στόχων της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, αξιολόγηση γλωσσομάθειας και πολυγλωσσία
 • διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις που ασχολούνται επιστημονικά με τις πολιτικές και τα εκπαιδευτικά ζητήματα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.


1 Τις θερμές ευχαριστίες της για τη βοήθειά του εκφράζει η Επιτροπή στον τεχνικό πληροφορικό κ. Χρήστο Χαντζή για τη βοήθειά του στη δημιουργία και ανάπτυξη της ιστοσελίδας.