Αξιολογητές ΚΠΓ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 • Αρχές στις οποίες στηρίζονται οι εξετάσεις
 • Τρόπος διενέργειας των εξετάσεων
 • Πρόσθετες πληροφορίες
  • Σύνδεσμος 1
  • Σύνδεσμος 2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 • Αρχές στις οποίες στηρίζονται οι εξετάσεις
 • Τρόπος διενέργειας των εξετάσεων
 • Πρόσθετες πληροφορίες
  • Σύνδεσμος 1
  • Σύνδεσμος 2
 
 

Πληροφορήσου σχετικά:

 • με το αν υπάρχουν κενά στην γλώσσα που ενδιαφέρεσαι
 • με τη διαδικασία που απαιτείται αφενός για την αίτηση και αφετέρου για τη διαδικασία και κριτήρια επιλογής
 
 

Αν είσαι κααχωρημένος στα Μητρώα του ΚΠΓ, πάρε άδεια εισόδου και θα έχεις έτσι πρόσβαση:

 
 
 
EKPA
APTH
ESPA
Ell Dimokr