Γονείς
goneis intro

Εισαγωγή

Από συνεντεύξεις και προσωπική επικοινωνία με ενδιαφερόμενους για εξετάσεις γλωσσομάθειας ξέρουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει ο ίδιος τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος το παιδί του. Το ΚΠΓ, ως εξεταστικό σύστημα σχεδιασμένο στην Ελλάδα και με βάση την ελληνική πραγματικότητα, είναι από τα λίγα συστήματα που επιχειρεί να εδραιώσει μια σχέση επικοινωνίας με τους γονείς των υποψηφίων με σκοπό τη συνεχή ενημέρωσή τους.

 

Το παιδί σας και τα πιστοποιητικά
γλωσσομάθειας

 

Σε τι χρησιμεύει στο παιδί μου η πιστοποίηση γλωσσομάθειας;

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι πολύ χρήσιμο εφόδιο για τον καθένα μας. Με ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όμως μπορούμε να αποδείξουμε σε κάποιον το πόσο καλά γνωρίζουμε μια γλώσσα. Είναι κυρίως προσόν για:
 • Επαγγελματική αποκατάσταση (τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό)
 • Είσοδο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού

Πώς να επιλέξω το κατάλληλο πιστοποιητικό για το παιδί μου;

Επιλέγοντας το κατάλληλο πιστοποιητικό για το παιδί μου λαμβάνω υπόψη μου τα ακόλουθα:
 • Να είναι αναγνωρισμένο
 • Να είναι έγκυρο και αξιόπιστο
 • Να είναι αδιάβλητο
 • Να είναι οικονομικό
 • Να προετοιμάζει το παιδί μου για την καθημερινή χρήση της γλώσσας
 • Να γίνεται εύκολα η διαδικασία εγγραφής του παιδιού μου
 • Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο υλικό των εξετάσεων

Τι σημαίνει να είναι «αναγνωρισμένο» ένα πιστοποιητικό;

Διεθνώς, δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να καθιστά κάποιο πιστοποιητικό πιο έγκυρο από τα υπόλοιπα. Οι δημόσιοι φορείς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ένα επίσημο όργανο ή εθνική υπηρεσία άλλου κράτους μέλους. Στο δε ελληνικό δημόσιο τομέα, τα πιστοποιητικά που πληρούν τις προϋποθέσεις «αναγνώρισης» συμπεριλαμβάνονται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ, και μοριοδοτούνται ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας. Η «αναγνωρισιμότητα» των πιστοποιητικών, κυρίως από ιδιωτικούς φορείςδε βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και, συνεπώς, είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα το ποια πιστοποιητικά θα αναγνωρίσει. Το ίδιο ισχύει και για τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα.

Εάν το παιδί μου έχει αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξέρει σίγουρα να μιλά μια ξένη γλώσσα;

Κατέχω ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει επίσημα τη γνώση μου σε αυτή τη γλώσσα δεν σημαίνει ότι γνωρίζω μια ξένη γλώσσα. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι ζωντανή, εξελίσσεται και δε σταματά ούτε και εξασφαλίζεται αποκλειστικά με την απόκτηση ενός πιστοποιητικού. Μιλάω μια ξένη γλώσσα σημαίνει επικοινωνώ συνεχώς με αυτή τη γλώσσα και τη χρησιμοποιώμε βάση τις ανάγκες μου. Μπορώ δηλαδή:
 • Να καταλαβαίνω ανθρώπους όταν μιλούν τη γλώσσα αυτή
 • Να μπορώ να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να συνεννοηθώ όταν, για παράδειγμα, κάνω ένα ταξίδι σε μια ξένη χώρα
 • Να στέλνω μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να διαβάζω ξένες εφημερίδες και περιοδικά
 • Να βλέπω videos ή να διαβάζω κείμενα στο διαδίκτυο και να τα καταλαβαίνω κ.α.

Πότε είναι καλό το παιδί μου να αρχίσει να δίνει εξετάσεις για πιστοποίηση γλωσσομάθειας;

Πολλοί γονείς στην Ελλάδα ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε εξετάσεις για να εξοικειώνονται με τις συνθήκες εξέτασης από μικρή ηλικία. Το ΚΠΓ ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή, και προβλέπει πιστοποίηση για στοιχειώδη και βασική γνώση της ξένης γλώσσας (Επίπεδο Α), σχεδιάζοντας και εξετάσεις που απευθύνονται σε μικρά παιδιά.

End of FAQ

Το παιδί σας και το Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 

Γιατί να επιλέξω το ΚΠΓ για το παιδί μου;

 • Είναι ένα πιστοποιητικό αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τα εξέταστρα για τις εξετάσεις του ΚΠΓ είναι χαμηλότερα από κάθε άλλο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
 • Το ΚΠΓ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε προηγούμενα θέματα, βοηθώντας έτσι το γονιό να ενημερωθεί και να προετοιμάσει το παιδί του για τις εξετάσεις.
 • Το ΚΠΓ γλιτώνει το γονιό από περιττά έξοδα μέσα από τη διαβαθμισμένη εξέταση, που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή με υψηλή επίδοση να πιστοποιήσει νωρίτερα τις γνώσεις του στην ξένη γλώσσα.
 • Το ΚΠΓ με τη διαβαθμισμένη εξέταση πλησιάζει τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις ικανότητές του σε δύο επίπεδα μέσα από μια μόνο εξέταση. 
 • Ο σχεδιασμός και τα θέματα των εξετάσεων του ΚΠΓ για όλες τις γλώσσες είναι βασισμένα σε επιστημονικές έρευνες που διεξάγονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτό εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των εξετάσεων που ελέγχονται από τις επιστημονικές ομάδες των δύο Πανεπιστημίων.
 • Οι εξετάσεις του ΚΠΓ είναι αδιάβλητες καθώς ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Οι εξετάσεις του ΚΠΓ σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας.
 • Το ΚΠΓ χρησιμοποιεί αυθεντικά κείμενα, εξετάζοντας την ικανότητα του παιδιού σας να μεταφέρει κάποιες από τις πληροφορίες τους στην ξένη γλώσσα. Του εξασκεί δηλαδή την ικανότητα διαμεσολάβησης.
 • Εξοικειώνει και ζητά από τον υποψήφιο παραγωγή διαφόρων κειμένων (π.χ. e-mail, κείμενο σε blog), με τα οποία έρχεται κανείς σε επαφή σε συνθήκες πραγματικής επικοινωνίας.

Το ΚΠΓ «αναγνωρίζεται» στην Ελλάδα και το εξωτερικό;

Το ΚΠΓ περιλαμβάνεται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ και είναι αναγνωρισμένο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

Επίσης, ως πιστοποιητικό που εκδίδεται και φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας αναγνωρίζεται αυτόματα από επίσημα όργανα και υπηρεσίες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι σημαίνει για εμένα να δώσει το παιδί μου διαβαθμισμένη εξέταση;

Μέσω της διαβαθμισμένης εξέτασης δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να δοκιμαστεί σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα με μία μόνο εξέταση, γλιτώνοντας έτσι χρόνο και χρήματα. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε διαβαθμισμένη εξέταση έχουν περισσότερες πιθανότητες να λάβουν πιστοποίηση για ένα από τα δύο επίπεδα στα οποία θα εξεταστούν.

Προετοιμάζεται το παιδί μου για τις εξετάσεις του ΚΠΓ στο δημόσιο σχολείο;

Η ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο κανονικά πρέπει να στοχεύει στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας και όχι στην πιστοποίηση της γνώσης της. Η γλωσσική εκπαίδευση στο σχολείο πρέπει καταρχάς να βοηθά το μαθητή να επικοινωνεί με μέσο την ξένη γλώσσα. Φυσικά η επικοινωνιακή του επάρκεια πρέπει να ελέγχεται και αυτό πλέον θα γίνεται με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ξένες γλώσσες, η διευρυμένη εφαρμογή του οποίου ξεκινά από το σχολικό έτος 2012-13. Το νέο αυτό πρόγραμμα σκοπό έχει την ανάπτυξη επιπέδων επικοινωνιακής επάρκειας του μαθητή, σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως και το ΚΠΓ, ενώ η φιλοσοφία του συνάδει με τις εξετάσεις του ΚΠΓ. 

Πού αλλού μπορεί να προετοιμαστεί ο υποψήφιος για τις εξετάσεις του ΚΠΓ;

Σε κέντρα ξένων γλωσσών, πολλά από τα οποία προετοιμάζουν υποψηφίους για τις εξετάσεις του ΚΠΓ όλων των γλωσσών και των επιπέδων μέσα από βιβλία του εμπορίου.

Στα κέντρα ή διδασκαλεία ξένων γλωσσών των πανεπιστημίων προσφέρονται μαθήματα για τους φοιτητές τους και άλλους ενδιαφερόμενους που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ. 

Με προσωπική προετοιμασία στο σπίτι, με τη δωρεάν πρόσβαση στα θέματα του ΚΠΓ με τα οποία ο υποψήφιος μπορεί να εξασκηθεί, αλλά και μέσα από την ηλεκτρονική τάξη που έχουμε δημιουργήσει σε αυτήν την πύλη του ΚΠΓ. 

Πώς μπορεί το παιδί μου να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις;

Για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις του ΚΠΓ χρειάζεται τα παρακάτω: 

 • 1.Να συμπληρώσει αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην ιστοσελίδα για το ΚΠΓ του Υπουργείου Παιδείας.
 • 2.Να προσκομίσει μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.
 • 3.Παράβολο δημοσίου με τα εξέταστρα, τα οποία διαφέρουν ανά επίπεδο. Η πληροφορία αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.
 • 4.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης του υποψήφιου).

End of FAQ

 

΄Εξι 6 βήματα βοήθειας για να προετοιμαστεί ο υποψήφιος για τις εξετάσεις

goneis steps

Βοηθήστε τα παιδιά σας να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του ΚΠΓ στο σπίτι, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

one Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο με τα παλαιά θέματα του ΚΠΓ και επιλέξτε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει, για να δείτε τα διαθέσιμα θέματα των παλαιότερων εξεταστικών περιόδων.
two Κατεβάστε τα θέματα της εξέτασης και τις λύσεις τους για την εξεταστική περίοδο της επιλογής σας.
three Εκτυπώστε το φυλλάδιο με τα θέματα της εξέτασης και δώστε το στο παιδί να το απαντήσει. Προσέξτε να τηρήσετε το χρόνο που αναφέρεται στο κάτω μέρος του εξώφυλλου για να διασφαλίσετε όσο το δυνατόν πραγματικές συνθήκες εξέτασης.
four Διορθώστε τα θέματα με βάση τις λύσεις που έχετε ήδη κατεβάσει από την ιστοσελίδα και υπολογίστε τη βαθμολογία του παιδιού σας. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διόρθωση και τον υπολογισμό της βαθμολογίας πατήστε εδώ.
five Αν το παιδί έχει συγκεντρώσει χαμηλή βαθμολογία στην ενότητα της οποίας τα θέματα έλυσε επισκεφτείτε την τάξη των μαθητών του ηλεκτρονικού σχολείου του ΚΠΓ, όπου παρέχονται συμβουλές και μυστικά επιτυχίας για κάθε ενότητα ξεχωριστά σε κάθε γλώσσα εξέτασης. Παροτρύνετε το παιδί να παρακολουθήσει το πολυμεσικό υλικό με τις συμβουλές και τα μικρά μυστικά επιτυχίας για την εκάστοτε ενότητα. Τα μικρά μυστικά επιτυχίας μπορούν να λειτουργήσουν συμβουλευτικά και ως οδηγός για τον υποψήφιο κατά την επίλυση των επόμενων θεμάτων.
six Επαναλάβετε τη διαδικασία με την επόμενη ενότητα ή με θέματα άλλης εξεταστικής περιόδου.
 
 
EKPA
APTH
ESPA
Ell Dimokr