Τι προσφέρει το σχολείο μας

Το ηλεκτρονικό σχολείο μας παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε όσους ετοιμάζονται ή ετοιμάζουν άτομα για τις εξετάσεις στις ξένες γλώσσες του ΚΠΓ. Παρέχει επίσης δωρεάν ενημέρωση και επιμόρφωση. Έχει 4 «τάξεις» και στην κάθε τάξη προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες …Περισσότερα

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg

Μαθητές / Υποψήφιοι

students img

Η τάξη αυτή είναι για τους μαθητές ξένων γλωσσών που ενδιαφέρονται να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί σε γλωσσικές εξετάσεις…

Εκπαιδευτικοί

Η τάξη αυτή ανήκει στους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών που προγυμνάζουν τους μαθητές τους ώστε να δώσουν εξετάσεις γλωσσομάθειας (του ΚΠΓ ή άλλες).

Αξιολογητές ΚΠΓ

Η τάξη αυτή χωρίζεται σε δυο τμήματα –στο τμήμα των εξεταστών του ΚΠΓ και στο τμήμα των βαθμολογητών των γραπτών υποψηφίων στις εξετάσεις των 6 γλωσσών του ΚΠΓ…

Γονείς

Φτιάξαμε χώρο και για τους γονείς στο ηλεκτρονικό σχολείο μας. Η τάξη αυτή, που τους δίνει πληροφορίες και συμβουλές για τα παιδιά τους τούς ανήκει…

EKPA
APTH
ESPA
Ell Dimokr