Εκπαιδευτικοί
yliko

Ηλεκτρονικό ευρετήριο δραστηριοτήτων 

Το ηλεκτρονικό υλικό, που ετοιμάσαμε για να εξασκήσετε τους μαθητές σας με δραστηριότη­τες του τύπου που θα αντιμετωπίσουν στις εξε­τάσεις, το τοποθετήσαμε για την εξυπηρέτησή σας σε ένα Ηλεκτρονικό Ευρετήριο (ΗΕ) και το κατηγοριοποιήσαμε σύμφωνα με τύπο, στόχο, θεματική και άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κάθε δραστηριότητα. Μπαίνοντας στο ευρετήριο, μπορείτε να ανασύρετε τις δραστηριότητες που θέλετε ανάλογα με την γλώσσα, επίπεδο, και ενότητα για την οποία χρησιμεύει. Διαβάστε πιο κάτω τις οδηγίες για την αξιοποίηση του ΗΕ και, όταν είστε έτοιμοι, πατήστε για να εισέλθετε στη διεπαφή και να κάνετε αναζήτηση.

 

Επέλεξε Γλώσσα και Επίπεδο:

 

 

Οδηγίες για την αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου(ΗΕ)

one

Λογική που διέπει το ΗΕ

Η λογική που διέπει το ηλεκτρονικό ευρετήριο είναι αυτή της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων σε έναν ενιαίο χώρο, που προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης αναζήτησης, βάσει των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται και στην εξέταση του ΚΠΓ. Το αποθετήριο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα στην αναζήτησή σας.

 
one

Πώς ψάχνω για να βρω αυτό που θέλω

Κάθε δραστηριότητα που έχει καταχωρισθεί στη βάση συνοδεύεται από αντίστοιχα μεταδεδομένα, περιγράφεται δηλαδή με βάση τη γλώσσα, το επίπεδο και την ενότητα που ανήκει, τον τύπο κειμένου που χρησιμοποιεί, τις επικοινωνιακές δράσεις που εξετάζει, τον τύπο της, καθώς και τα αντικείμενα ελέγχου της.

Επιπλέον κάθε δραστηριότητα αντιστοιχίζεται με ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία και αντίστοιχες θεματικές που υπάγονται σε αυτά.

Για εύκολη ανάκτηση καθοδηγείστε στην προσπάθειά σας για αναζήτηση με αναλυτικές οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας, καθώς προχωράτε βήμα προς βήμα στη διαδικασία της αναζήτησης:

  • 1. Αφού επιλέξετε γλώσσα εξέτασης και επίπεδο στην αρχική σελίδα, οδηγείστε στο χώρο του αποθετηρίου
  • 2. Από εκεί επιλέγετε την ενότητα της εξέτασης που σας ενδιαφέρει
  • 3. Με βάση την επιλεγμένη ενότητα, καλείστε να επιλέξετε επικοινωνιακή δράση και τύπο κειμένου
  • 4. Αντίστοιχα, ανάλογα με την επικοινωνιακή δράση που επιλέξατε, εμφανίζονται διαφορετικές επιλογές για τον τύπο της δραστηριότητας
  • 5. Σύμφωνα με τον επιλεγμένο τύπο δραστηριότητας, καλείστε να επιλέξετε το αντικείμενο ελέγχου.
  • 6. Τέλος, επιλέγετε ένα θεματικό πεδίο, και εξειδικεύετε την αναζήτησή σας στις ειδικότερες θεματικές.
  • 7. Αφού ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία, πατήστε το κουμπί “Αναζήτηση”
 
one

Τι κάνω όταν βρω αυτό που θέλω

Όταν βρείτε μια δραστηριότητα που σας καλύπτει, έχετε τη δυνατότητα είτε να την αποθηκεύσετεσε μορφή pdf στον υπολογιστή σας, είτε να την εκτυπώσετε.

 
 
 
EKPA
APTH
ESPA
Ell Dimokr