Αρχική σελίδα  

Το έργο Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ξεκίνησε το Σεπτέμβρη 2010 και υλοποιείται σε χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής και ειδικότερα στο Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (Research Centre for Language Teaching, Testing and Assessment - RCeL) και σε άλλους χώρους του Τμήματος και σε άλλους χώρους του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και σε χώρους του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Τομέα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το έργο αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήματος εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών που διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.)

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ