Προϊόντα του ΔιαΠΕΓ  

Υποέργο 1.01: Διαφοροποιημένα, Διαβαθμισμένα και Προσαρμοστικά Όργανα Μέτρησης Αγγλικής  
Υποέργο 1.02: Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών Αγγλικής  
Υποέργο 1.03: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Γερμανικής  
Υποέργο 1.04: Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Γερμανικής  
Υποέργο 1.05: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Ισπανικής  
Υποέργο 1.06: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της Ισπανικής με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό  
Υποέργο 1.07: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Τουρκικής  
Υποέργο 1.08: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της Τουρκικής με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό  
Υποέργο 1.09: Προβολή καινοτόμων δράσεων του συστήματος του ΚΠΓ  
Υποέργο 1.10: Σύνδεση της Αγγλικής, Γερμανικής και Ισπανικής γλώσσας του ΚΠΓ με την εκπαίδευση  
Υποέργο 1.11: Συντονισμός της Πράξης 1 και Πράξης 2 (με ΑΠΘ & ΕΑΙΤΥ)  
Υποέργο 2.12: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Γαλλικής   
Υποέργο 2.13: Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών Γαλλικής  
Υποέργο 2.14: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Ιταλικής  
Υποέργο 2.15: Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών Ιταλικής  
Υποέργο 2.16: Εξωτερική αξιολόγηση του ΚΠΓ  
Υποέργο 2.17: Σύνδεση της πιστοποίησης στη Γαλλική και Ιταλική γλώσσα με την εκπαίδευση  
Υποέργο 2.18: Συμβολή του ΑΠΘ στο συντονισμό έργου  

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ