Υποέργα του ΔιαΠΕΓ  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

 1. Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Αγγλικής
 2. Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών Αγγλικής
 3. Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Γερμανικής
 4. Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Γερμανικής
 5. Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Ισπανικής
 6. Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της Ισπανικής με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 7. Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Τουρκικής
 8. Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της Τουρκικής με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 9. Προβολή καινοτόμων δράσεων του συστήματος του ΚΠΓ
 10. Σύνδεση της Αγγλικής, Γερμανικής, Ισπανικής του ΚΠΓ με την εκπαίδευση
 11. Συντονισμός έργου (με ΑΠΘ & ΕΑΙΤΥ)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

 1. Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Γαλλικής
 2. Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως Επιμόρφωση αξιολογητών Γαλλικής
 3. Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Ιταλικής
 4. Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως Επιμόρφωση αξιολογητών Ιταλικής
 5. Εξωτερική αξιολόγηση του ΚΠΓ
 6. Σύνδεση της πιστοποίησης στη Γαλλική και Ιταλική Γλώσσα με την εκπαίδευση
 7. Συμβολή του ΑΠΘ στο συντονισμό έργου

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ