Μαθητές / Υποψήφιοι
math 01
Εισαγωγή

Η τάξη αυτή είναι για τους μαθητές ξένων γλωσσών που ενδιαφέρονται να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί σε γλωσσικές εξετάσεις είτε ετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ είτε για άλλες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Φυσικά, είναι πολύ χρήσιμη για τους υποψήφιους του ΚΠΓ στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιταλικά, αλλά και για μαθητές αυτών των γλωσσών που θέλουν να καταλάβουν τα «μικρά μυστικά» των δοκιμασιών και ασκήσεων για γλωσσική εξάσκηση.

 
EKPA
APTH
ESPA
Ell Dimokr