Επικοινωνία  

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
157 84 Αθήνα

Τηλ.: +30.2107277770