ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  

Το  Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας (ΣΑΠιΓ) ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2007 και υλοποιείται σε χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής και ειδικότερα στο Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας [Research Centre for Language Teaching, Testing and Assessment - RCeL] και σε άλλους χώρους του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και σε χώρους του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Τομέα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το έργο αφορά το σχεδιασμό του συστήματος εξετάσεων που διενεργεί το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.)
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ