Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο

fot Στο πλαίσιο του έργου "Ψηφιακό Σχολείο" ειδική επιστημονική ομάδα ανέλαβε την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με στόχο τον εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών σχολικών βιβλίων (e-books) Αγγλικής γλώσσας του Γυμνασίου και του Δημοτικού με πλούσιο διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσβάσιμο μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα Ψηφιακό Σχολείο. Ο ψηφιακός εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών βιβλίων βρίσκεται υπό ανάπτυξη και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά παιχνίδια, διαδραστικές ασκήσεις, ηχητικά αποσπάσματα, ολοκληρωμένες εφαρμογές κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, γλωσσάρια και ψηφιακές αφηγήσεις. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.
 
Vinietta gym
gymA 1
Α΄ Γυμνασίου Αρχάριοι
gymA 2
Α΄ Γυμνασίου Προχωρημένοι
gymB 1
Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι
gymB 2
Β΄ Γυμνασίου Προχωρημένοι
gymC
Γ΄ Γυμνασίου
 
Vinietta primaty
primaryD
Δ΄Δημοτικού
primaryE
Ε΄Δημοτικού
primaryST
ΣΤ΄Δημοτικού