Συνεργασίες

synergasies Για την υλοποίηση των έργων του RCeL, το Κέντρο έχει αναπτύξει συνεργασίες με διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας -ιδιαίτερα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» του Πανεπιστημίου Πατρών- με σχολεία και διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς επίσης και με ερευνητικά κέντρα και φορείς του εξωτερικού.