Δυο λόγια για εμάς

rcel Τα έργα για τις ξένες γλώσσες υλοποιούνται από τη διεύθυνση, τους ερευνητές και το λοιπό προσωπικό του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση της Γλωσσομάθειας, με την αγγλική επωνυμία Research Centre for Language Teaching, Testing and Assessment (RCeL), με τη συνδρομή Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων, καθώς και δεκάδων άλλων εξωτερικών συνεργατών (επιστημόνων-ερευνητών και μαχόμενων εκπαιδευτικών).
Το Κέντρο βρίσκεται στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, Αιθ. 721 722
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 157 84, τηλ. & fax: 210 7277770