Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των έργων για την ξενόγλωσση εκπαίδευση διοργανώνονται ποικίλες επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις – ημερίδες, διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια και δομημένη επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών, καθώς επίσης και επιστημονικά συνέδρια.

 

 

Εκπαιδευτική Γλωσσική Πολιτική στην Ελλάδα: Έρευνα και Προεκτάσεις

3 Νοεμβρίου 2012

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Language Rich Europe”, το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL), σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνουν Εργαστήρι με θέμα: «Εκπαιδευτική Γλωσσική Πολιτική στην Ελλάδα: Έρευνα και Προεκτάσεις».

Στόχος του Εργαστηρίου, στο οποίο θα λάβουν μέρος ειδικοί εμπειρογνώμονες, είναι να συνεισφέρει κριτικά στη μεταγενέστερη λήψη αποφάσεων για την προώθηση της πολυγλωσσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το λόγο αυτό στη διάρκεια της εκδήλωσης θα συζητηθούν ζητήματα εκπαιδευτικής γλωσσικής πολιτικής με στόχο τη διατύπωση προτάσεων που θα αξιοποιηθούν τόσο από την επιστημονική ομάδα της Δράσης «Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα», η οποία εντάσσεται στο Έργο «Νέες πολιτικές ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο: Η εκμάθηση αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία», όσο και από την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος LRE.

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, 10.30 – 14.30, στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30), στο αμφιθέατρο «Δρακόπουλος».

 

Πρακτικές Πολυγλωσσίας στα Ελληνικά Μέσα: Διαπιστώσεις και Προτάσεις

12 Νοεμβρίου 2012

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Language Rich Europe”, το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL), σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνουν Εργαστήρι με θέμα: «Πρακτικές πολυγλωσσίας στα ελληνικά Μέσα: Διαπιστώσεις και προτάσεις».

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συνεισφέρει κριτικά στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων για την προώθηση της πολυγλωσσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό στη διάρκεια της εκδήλωσης θα διερευνηθεί αν υπάρχει στρατηγική ή πρακτικές για την προώθηση της πολυγλωσσίας στα δημόσια Μέσα Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση και αντίστοιχους ιστοτόπους) αλλά και στα ιδιωτικά Μέσα. Το Εργαστήρι φιλοδοξεί να καταλήξει στη διατύπωση προτάσεων που θα αξιοποιηθούν από την επιστημονική ομάδα του LRE.

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, 10.00-14.00, στο Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών), Θόλου 5, στην Πλάκα.

 

1ο Ελληνικό Συνέδριο για την Εκμάθηση Γλωσσών σε Νεαρή Ηλικία: Τα Πρώτα Βήματα προς την Πολυγλωσσία

 14, 15 & 16 Ιουνίου 2013

Στο συνέδριο έκαναν εισηγήσεις οι Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες που έχουν την ευθύνη ή συμμετέχουν στις ερευνητικές δράσεις του ΠΕΑΠ. Προσκεκλημένες από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων, ήταν και οι εξής ομιλήτριες: Angela Kubanick, Carmen Muñoz, Marianne Nikolov. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Εθνικά Συστήματα Αξιολόγησης & Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας: Η Περίπτωση του ΚΠΓ

Δεκέμβριος 2014

Στο συνέδριο, του οποίου ένα μέρος θα γίνει στην Αθήνα και ένα μέρος στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν εισηγήσεις οι Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες που έχουν την ευθύνη ή συμμετέχουν στις ερευνητικές δράσεις του ΔιαΠΕΓ. Προσκεκλημένοι από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων, είναι και οι εξής ομιλητές, οι οποίοι είναι παράλληλα και εξωτερικοί αξιολογητές του συστήματος πιστοποίησης: Denise Lussier, John de Jong, Elana Shohamy.

 

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης Σχολικών Συμβούλων για το ΠΕΑΠ

2012

Οι σημαντικότερες εκδηλώσεις του 2012 περιλαμβάνουν δύο Ημερίδες που οργανώθηκαν και διενεργήθηκαν το Μάρτη στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ για τους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής – μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.