Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό

Ύλη & Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Η παρουσίαση με τίτλο «Αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τις ξένες γλώσσες», με πολλές πληροφορίες για τους ψηφιακούς πόρους στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε εκπαιδευτικός βρίσκεται εδώ.

Η παρουσίαση με τίτλο «Αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και εφαρμογών για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας», με παραδείγματα κυρίως από τη Γαλλική και τη Γερμανική βρίσκεται εδώ.