ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

ΚΠΓ

 
 
  Επισκόπηση | Οργάνωση του συστήματος | Προδιαγραφές των Εξετάσεων | Περιγραφητές των Έξι Επιπέδων Γλωσσομάθειας  
 
 

Επιμόρφωση αξιολογητών του ΚΠΓ

Οι πανεπιστημιακές ομάδες που έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση και παραγωγή των οργάνων μέτρησης έχουν και την ευθύνη επιλογής και επιμόρφωσης των εξεταστών και βαθμολογητών κάθε γλώσσας. Εφόσον ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής και εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους παραμένουν στα Μητρώα Αξιολογητών του ΚΠΓ στα οποία αρχικά περιλαμβάνονται δοκιμαστικά. Τα Μητρώα τηρούνται από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου.

 
     
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki