ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 
 
  Έρευνα σε Εξέλιξη | Μεταπτυχιακή Έρευνα | Δημοσιεύσεις | Εκδόσεις  
 
 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Apostolou Elisabeth (2015). Exploring listening comprehension difficulty in language proficiency testing: the case of the Greek State Certificate Examination. Faculty of English Language and Literature, National and Kapodistrian University of Athens.
 • Alegre, Sandrine. (2011). La pluralite du concept de mediation. Etude de l’activite langagiere de mediation dans l’enseignment /apprentissage des langues et dans le systeme de certification en language francaise KPG. PhD. Aristotle University of Thessaloniki.
 • Balourdi, Amalia. (2012). World representations in language exam batteries: critical discourse analysis of texts used to test reading comprehension. PhD Thesis. Faculty of English Language and Literature, National and Kapodistrian University of Athens. (http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_research_phd_balourdi.htm)
 • Charalampopoulou, Eleni (2015). Listening comprehension in language proficiency tests: a study of EFL test-takers’ strategy based performance in listening testing situations. Faculty of English Language and Literature. University of Athens.
 • Delieza, Xenia (2014). Interlocutor performance variability in language proficiency testing: the case of the Greek State Certificate Examinations. Faculty of English Language and Literature. National and Kapodistrian University of Athens.
 • Liontou, Trisevgeni. (2013). The effect of text and reader variables on reading comprehension: the case of the Greek State Certificate of English Language Proficiency Exams (KPG) - A New Text Difficulty Index for Automatic Text Classification. PhD thesis. Faculty of English Language and Literature. National and Kapodistrian University of Athens.
 • Stathopoulou, Maria. (2013). Task dependent interlinguistic mediation performance as translanguaging practice: The use to KPG data for an empirically based study. (PhD thesis). Faculty of English Language and Literature. National and Kapodistrian University of Athens.
 • Oikonomidou, Vassiliki. Factors affecting read-to-write task difficulty. National and Kapodistrian University of Athens.
 • Karatza, Stella. Investigating the literacy requirements of reading comprehension test tasks: the case of the KPG exams in English. National and Kapodistrian University of Athens (εκκρεμεί η υποστήριξη της διατριβής)
 • Blani, Virginia-Maria. A corpus-based research of candidates' scripts concerning text grammar. Faculty of English Language and Literature. National and Kapodistrian University of Athens (είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Gratsia-Orfanou, Eirini. Investigating aspects of validity in mediation tasks: a case study from the Greek State Certificate of Language Proficiency. MA Dissertation. Department of Linguistics and Modern English Language, Lancaster University.
 • Karatza, Styliani. (2009). Assessing C1 KPG candidates’ pragmatic competence in written tasks: towards the design of task-specific rating scales. MA Dissertation. Faculty of English Language and Literature. University of Athens. Available at: http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/ma-karatza.htm
 • Καρακολτσίδου, Μαρία. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Γαλλικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα. Ανάλυση και παραβολή των χαρακτηριστικών τους. Language & Communication Sciences, Interdisciplinary Postgraduate Programme, Aristotle University of Thessaloniki.
 • Νάτσου, Βασιλική. Διεργασίες ελέγχου λεξιλογικού πλούτου και χρήση λεξικού στην κατανόηση του γραπτού λόγου σε εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειας. Language & Communication Sciences, Interdisciplinary Postgraduate Programme, Aristotle University of Thessaloniki.
 • Nikaki, Doriana. (2009). Integrating preparation for the A level KPG exams in the ‘All Day’ school programme: A proposal for an exam preparation syllabus. ΜΑ Dissertation. Faculty of Faculty of English Language and Literature. National and Kapodistrian University of Athens. Available at: http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/ma-nikaki.htm
 • Πάνου, Ανθούλα. Έλεγχος Διαβαθμολογικής Αξιοπιστίας στο ΚΠΓ. ΜΑ Dissertation. Language & Communication Sciences, Interdisciplinary Postgraduate Programme. Aristotle University of Thessaloniki.
 • Stathopoulou, Maria. (2009). Written mediation in the KPG exams: Source text regulation resulting in hybrid formations. MA Dissertation. Faculty of English Language and Literature. National and Kapodistrian University of Athens: http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/texts/MA_thesis_Stathopoulou_mediation.pdf
 • Tsapaki, E. (2013). Investigating difficult reading comprehension test items: The case of KPG exams. MA Dissertation. Faculty of English Language & Literature. National and Kapodistrian University of Athens: http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/ma-tsapaki.htm
 • Τσιτίνη, Ευδοκία. Διαβαθμολογική αξιοπιστία της αξιολόγησης παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου επιπέδου Β2 του ΚΠΓ για τη Γερμανική γλώσσα. ΜΔΕ Dissertation. Language & Communication Sciences, Interdisciplinary Postgraduate Programme, Aristotle University of Thessaloniki.
 • Τζιβελόγλου, Ελένη. (2008). O έλεγχος της δεξιότητας διαμεσολάβησης κατά την πιστοποίηση γλωσσομάθειας. ΜΔΕ, MA Thesis. Aristotle University of Thessaloniki.
 • Voidakos, Irene. (2007). What mediators do: Analysing KPG candidates’ actual performance in written mediation tasks. MA Thesis. Faculty of Faculty of English Language and Literature, National and Kapodistrian University of Athens.
 
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki