ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

Σύνδεσμοι

 
     
 

Σύνδεσμοι σχετικά με  το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα

 

 • The Common European Framework of Reference for Languages (Full text)
 • The Common European Framework of Reference for Languages (Synopsis)
 • Manual for relating language examinations to the CEFR (Pilot project)
 • Illustrations of levels of language proficiency

   

  Σύνδεσμοι σχετικά με τις Πιστοποιήσεις Γλωσσών

   

 • Inventory of Language Certification in Europe
 • EALTA - European Association for Language Testing and Assessment
 • Association of Language Testers in Europe
 • Ministry Of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs
 • Centre for the Greek Language

   

  Σχολές και Τμήματα που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό των εξετάσεων του ΚΠΓ

   

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογία
 •  
       
   
   
   

  ΚΠΓ

   

  Εξετάσεις ΚΠΓ

   

  Έρευνα και Δημοσιεύσεις

   

     Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

   
   

  Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki