ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

ΚΠΓ

 
 
  Επισκόπηση | Οργάνωση του συστήματος | Προδιαγραφές των Εξετάσεων | Περιγραφητές των Έξι Επιπέδων Γλωσσομάθειας  
 
 

Οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων

Οι εξετάσεις, σε «συμβατική», έντυπη μορφή, προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο –συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου (Α’ εξεταστική περίοδος) και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου (Β’ εξεταστική περίοδος). Η οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με την ΚΕΕ, αξιοποιώντας την υποδομή και τον εξοπλισμό που υπάρχει για τις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Τα εξεταστικά κέντρα είναι επιλεγμένα δημόσια σχολεία με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον αριθμό υποψηφίων και τις γεωγραφικές-συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας. Κάθε εξεταστική περίοδο λειτουργούν επίσης δυο ειδικά εξεταστικά κέντρα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑΜμΕΑ) στην περιφέρεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο, υπάρχει επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους γραμματείς, και τους επιτηρητές που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του εξεταστικού κέντρου και τις καταλληλότερες συνθήκες εξέτασης για τους υποψηφίους. Στα εξεταστικά κέντρα προσέρχονται και οι εξεταστές που αξιολογούν την προφορική επίδοση των υποψηφίων (Ενότητα 4). Τέλος, για τη μετάδοση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή των Πανελληνίων εξετάσεων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα θέματα δηλαδή μεταδίδονται μέσω του συστήματος VBI (Vertical Blanking Interval) την ημέρα και ώρα της εξέτασης, διασφαλίζοντας έτσι το απόρρητο των θεμάτων των εξετάσεων.

 
     
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki