ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

ΚΠΓ

 
 
  Επισκόπηση | Οργάνωση του συστήματος | Προδιαγραφές των Εξετάσεων | Περιγραφητές των Έξι Επιπέδων Γλωσσομάθειας  
 
 

Βαθμολόγηση της απόδοσης των υποψηφίων

Μετά τη διενέργεια των εξετάσεων, λειτουργούν δυο βαθμολογικά κέντρα. Το ένα βρίσκεται στην Αθήνα, στεγάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κεντρικού κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας. Η επιτροπή του κέντρου λειτουργεί με μέλη της ΚΕΕ και της διοίκησης του Υπουργείου. Το βαθμολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί με μέλη της ΚΕΕ, της διοίκησης του Υπουργείου και έμπειρους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθεται η εργασία αυτή. Τα δυο βαθμολογικά κέντρα συγκεντρώνουν όλα τα τετράδια και τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων των υποψηφίων για τις γλώσσες που είναι υπεύθυνα.

Σε οργανωτικό επίπεδο, σε κάθε βαθμολογικό κέντρο υπάρχουν επίσης Συντονιστές της διαδικασίας της βαθμολόγησης, που καθοδηγούν τους βαθμολογητές ως προς τη σωστή χρήση των κριτηρίων αξιολόγησης για τα γραπτά και τις αποδεκτές απαντήσεις στα ερωτήματα ανοικτού τύπου των Ενοτήτων 1 και 3, ελέγχουν τις βαθμολογικές διαφορές κτλ.).

Η γραμματεία του βαθμολογικού κέντρου οργανώνει τα τετράδια με τα γραπτά των υποψηφίων σε πακέτα των 50, τα οποία αριθμούνται. Με τον ίδιο τρόπο οργανώνονται και τα απαντητικά φυλλάδια των Ενοτήτων 1 και 3. Οι βαθμολογητές καλούνται να βαθμολογήσουν τα τετράδια των υποψηφίων με τα γραπτά της Ενότητας 2 καθώς και τις σύντομες απαντήσεις (ανοικτά ερωτήματα) στα φυλλάδια των Ενοτήτων 1 και 3. Η βαθμολόγηση του κάθε τετραδίου γίνεται από δύο βαθμολογητές, ενώ των φυλλαδίων από έναν. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση και ο έλεγχος των εντύπων αξιολόγησης και των απαντητικών φυλλαδίων, αυτά εισάγονται στο σύστημα OMR (Optical Mark Reader) ώστε να κατοχυρωθούν οι βαθμολογίες.

Τα δεδομένα της βαθμολογίας τα διαχειρίζεται το τμήμα Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου. Τα δεδομένα που συλλέγει τα προωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, η οποία προβαίνει και στην έκδοση των αποτελεσμάτων με πίνακα επιτυχίας, ο οποίος κυρώνεται από τον ίδιο τον Υπουργό. Με βάση τον πίνακα αυτό, χορηγείται στους επιτυχόντες κάθε επιπέδου η πιστοποίηση, δηλαδή χορηγείται το ΚΠΓ, το οποίο εκδίδεται δίγλωσσο. Η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ο/η υποψήφιος/α είχε υποβάλει την αίτησή του/της. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αναλυτική και συνολική τους βαθμολογία από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβάλει την αίτησή τους ή από την ιστοσελίδα του ΚΠΓ με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης

 
     
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki