ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

ΚΠΓ

 
 
  Επισκόπηση | Οργάνωση του συστήματος | Προδιαγραφές των Εξετάσεων | Περιγραφητές των Έξι Επιπέδων Γλωσσομάθειας  
 
 

Χρονικό ανάπτυξης του συστήματος εξετάσεων ΚΠΓ

 • 2003 σχεδιάστηκε το σύστημα εξετάσεων για πιστοποίηση, εκπονήθηκαν όργανα μέτρησης και διενεργήθηκαν εξετάσεις για το επίπεδο Β2 στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.
 • 2005 προστέθηκε ένα επίπεδο, το Γ1, για τις ίδιες γλώσσες.
 • 2007 προστέθηκε το επίπεδο Β1, επίσης για τις ίδιες γλώσσες.
 • 2008 έγιναν το Μάη αυτής της χρονιάς οι πρώτες εξετάσεις για τα επίπεδα Α1 και Α2 με ενιαίο και διαβαθμισμένο τεστ, που απευθύνονται σε κοινό ηλικίας από 10 έως 15 χρόνων, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, που απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικους.
 • 2008 έγιναν τον Νοέμβρη αυτής της χρονιάς για πρώτη φορά εξετάσεις στην ισπανική γλώσσα.
 • 2009 έγιναν για πρώτη φορά εξετάσεις στην τουρκική γλώσσα.
 • 2010 ξεκινά ο σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας για το ηλεκτρονικό ΚΠΓ.
 • 2011 χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ενιαία και διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης για τα επίπεδα Β1 και Β2 στις έξι γλώσσες για το ΚΠΓ.
 • 2013 δημοσιεύτηκαν προδιαγραφές και δείγματα οργάνων μέτρησης για τις εξετάσεις επιπέδου Γ2.
 • 2014 έγιναν εξετάσεις και για το επίπεδο Γ2, έχοντας αναπτύξει νέο διαβαθμισμένο όργανο μέτρησης για τα επίπεδα Γ1 και Γ2. Από το 2014 οι έντυπες εξετάσεις για τα έξι επίπεδα πιστοποίησης γίνονται με ενιαία, διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης για τις γλώσσες του ΚΠΓ (πλην της τουρκικής που διενεργεί τις εξετάσεις επιπέδου Γ1 με μη διαβαθμισμένα τεστ).
 • 2015 διενεργήθηκαν για πρώτη φορά εξετάσεις μέσω υπολογιστή με διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης (computer adaptive testing).
 • 2016 αναμένεται να ψηφιστεί νέο σχέδιο νόμου που να επιτρέπει τις ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ σε ένα από έξι επίπεδα γλωσσομάθειας για τις έξι γλώσσες του συστήματος.
 • 2017 αναμένεται η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ΚΠΓ.
 
     
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki