ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 
 
  Θέματα εξετάσεων |

Εκπαίδευση Εξεταστών

|

 Εκπαίδευση Βαθμολογητών 

 
 
 

Επιλέξτε γλώσσα

 

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ισπανικά

Ιταλικά

Τουρκικά

 

Για πρόσφατα θέματα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΕΘ

Παλιότερα Θέματα
 
 

 

Επίπεδο Α

Επίπεδο Β

Επίπεδο Γ

 
 

Μάιος 2014:
Μάιος 2013:
Μάιος 2012:
Μάιος 2011:
Μάιος 2010:
Μάιος 2009:
Νοέμβριος 2008:
Μάιος 2008:

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

(Διαβαθμισμένο)

Μάιος 2014:
Νοέμβριος 2013:
Μάιος 2013:
Νοέμβριος 2012:
Μάιος 2012:
Νοέμβριος 2011:
Μάιος 2011:
Νοέμβριος 2010:

Μάιος 2010:
Νοέμβριος 2009:
Μάιος 2009:
Νοέμβριος 2008:
Μάιος 2008:

Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες, Ακουστικό

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Μάιος 2014:
Νοέμβριος 2013:
Μάιος 2013:
Νοέμβριος 2012:
Μάιος 2012:

Νοέμβριος 2011:
Μάιος 2011:

Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες

Όλες οι ενότητες


Επίπεδο Β2

Νοέμβριος 2010:
Μάιος 2010:
Νοέμβριος 2009:
Μάιος 2009:
Νοέμβριος 2008:

Μέρος 1ο, Μέρος 2ο
Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες


Επίπεδο Β1

Επίπεδο Γ1-Γ2
(Διαβαθμισμένο)
Αύγουστος 2013: Δείγμα εξετάσεων

Νοέμβριος 2010:
Μάιος 2010:
Νοέμβριος 2009:
Μάιος 2009:
Νοέμβριος 2008:

Μέρος 1ο, Μέρος 2ο
Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες
Όλες οι ενότητες

 
     
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki