ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 
 
  Έρευνα σε Εξέλιξη | Μεταπτυχιακή Έρευνα | Δημοσιεύσεις | Εκδόσεις  
 
 

Έρευνα στην Ξενόγλωσση εκπαίδευση

Σκοπός του έργου αυτού είναι η ενσωμάτωση λεξικογραμματικών χαρακτηριστικών της γλωσσικής παραγωγής, όπως αυτά μοντελοποιούνται για το έργο περιγραφής του «γλωσσικού προφίλ» του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας, σε ένα αλγοριθμικό σύστημα αυτόματης αξιολόγησης της γλωσσικής επίδοσης. Σημαντικό κενό στην υπάρχουσα έρευνα στο πεδίο της αυτόματης βαθμολόγησης ελεύθερου κειμένου σχετίζεται με την απουσία συστημάτων αξιολόγησης των γλωσσικών πραγματώσεων σε ορισμένα επικοινωνιακά συμφραζόμενα. Στο έργο αυτό, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται σύστημα με το οποίο τα γραπτά των υποψηφίων του ΚΠΓ θα ταξινομούνται σε βαθμολογικά σύνολα για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας βάσει ειδικών γλωσσικών στοιχείων και της καταλληλότητας των τελευταίων για το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το κείμενο. Το σύστημα αυτό θα κατηγοριοποιεί μη βαθμολογημένα γραπτά υπολογίζοντας την ομοιότητά τους με ένα πρότυπο σώμα βαθμολογημένων γραπτών. Από το αναγκαίο στάδιο πειραματισμού με διαφορετικούς συνδυασμούς χαρακτηριστικών (λεξικών, σημασιολογικών, γραμματικών/ μορφο-συντακτικών) πρόκειται να προκύψουν διαφορετικές εκδοχές του μοντέλου, οι οποίες θα αξιολογηθούν σε σχέση με την επίδοση συναφών συστημάτων. Το σύστημα θα ενσωματωθεί σε πιλοτικό στάδιο στη βαθμολόγηση γραπτών του ΚΠΓ και θα καταρτιστεί τεχνική μελέτη αξιολόγησης της αξιοπιστίας του σε συνάρτηση με τη μείωση του κόστους των ανθρωπίνων πόρων για τη βαθμολόγηση.

 
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki