Διακρίσεις

Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών

2 diakriseis

Η Πράξη «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, διακρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» για το έτος 2011.

 

 

Το ΠΕΑΠ ως Δείγμα Καλής Πρακτικής

logo poliglotti200Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υποστηρίζει την έναρξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από μικρή ηλικία, στο πλαίσιο της προώθησης της πολυγλωσσίας, αναγνώρισε ως Δείγμα Kαλής Πρακτικής το ΠΕΑΠ, και προσκάλεσε τις επιστημονικά υπεύθυνες του έργου κκ. Δενδρινού και Καραβά, καθηγήτριες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα σε επιστημονική συνάντηση για τη Γλωσσική Εκπαίδευση στην Πρώιμη Ηλικία, που οργανώθηκε από το Mercator Κέντρο Έρευνας για την Πολυγλωσσία στο Leeuwarden της Ολλανδίας (9 έως 11 Φεβρουαρίου 2012) στο πλαίσιο του έργου “Poliglotti4.eu” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο και τις δράσεις της Πράξης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ.