Ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ

Το KPG e-school είναι μια ηλεκτρονική πύλη η οποία σκοπό έχει τη σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης με την πιστοποίηση γλωσσομάθειας και συγκεκριμένα με το ΚΠΓ. Προσφέρει εξειδικευμένες πληροφορίες σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων για να προετοιμάσουν, να επιλέξουν ή να προετοιμαστούν για τις εθνικές εξετάσεις ξένων γλωσσών βάσει των οποίων οι υποψήφιοι πιστοποιούνται για το επίπεδο επικοινωνιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης.