Ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ

 

Σύντομα, θα δίνεται η δυνατότητα στους «πελάτες» του ΚΠΓ να λάβουν μέρος στις εξετάσεις και σε ηλεκτρονική μορφή, με εξατομικευμένα, διαβαθμισμένα e-test!

Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, πατώντας  εδώ.

Με την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του ΚΠΓ, κάθε υποψήφιος θα μπορεί να επιλέγει το επίπεδο γλωσσομάθειας που θεωρεί ότι έχει και θα εξετάζεται σε αυτό. Το σύστημα θα τον κατατάσσει αυτόματα, ανάλογα με την απόδοσή του στις επιμέρους δοκιμασίες του e-test και τελικώς θα πιστοποιείται για το επίπεδο γλωσσομάθειας που πραγματικά έχει.
Οι η-εξετάσεις θα γίνονται σε ειδικά εξοπλισμένα κέντρα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται και οι γραπτές (pen-and-paper) εξετάσεις για όσους επιθυμούν τον «παραδοσιακό» τρόπο, δύο φορές τον χρόνο, όπως και τώρα –το πρώτο 15νθήμερο Νοεμβρίου και Μαΐου.
Το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού διαβαθμισμένου και διαφοροποιημένου e-test θα τεθεί αρχικά σε λειτουργία για τις 6 φυσικές γλώσσες του ΚΠΓ , σε επιλεγμένα κέντρα εξέτασης.

Το σύστημα για το e-test σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» του Πανεπιστημίου Πατρών (http://ekpg.cti.gr), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό είναι συμπληρωματικό και σε συνέργια με το έργο που αντιστοιχεί στην πράξη με τίτλο: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τα οποία το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» συνεργάζεται για το για το e-test.