Κρατική Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Ρωσικής σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Περισσότερα.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει την ευθύνη προετοιμασίας και ελέγχου των θεμάτων για την αγγλική, γερμανική, ισπανική και τουρκική γλώσσα, ενώ παρέχει επιστημονική υποστήριξη, διενεργεί έρευνα και δημοσιεύει μελέτες για το ΚΠΓ. Για το διάστημα 2010-13 έχει την ευθύνη για τη διενέργεια του ΔιαΠΕΓ, σε σύμπραξη με το ΑΠΘ. Περισσότερα Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει την ευθύνη προετοιμασίας και ελέγχου των θεμάτων για την γαλλική και την ιταλική γλώσσα, ενώ παρέχει επιστημονική υποστήριξη, διενεργεί έρευνα και δημοσιεύει μελέτες για το ΚΠΓ. Περισσότερα.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει την ευθύνη προετοιμασίας και ελέγχου των θεμάτων για την γαλλική και την ιταλική γλώσσα, ενώ παρέχει επιστημονική υποστήριξη, διενεργεί έρευνα και δημοσιεύει μελέτες για το ΚΠΓ. Περισσότερα.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) έχει αναλάβει την ψηφιακή εκδοχή του ΚΠΓ. Σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων (που παρουσιάζεται εδώ) και μια πλατφόρμα για την εξ αποστάσεως ενημέρωση και εκπαίδευση των αξιολογητών του ΚΠΓ. Περισσότερα.


Πατώντας εδώ μπορείτε να κατεβάσετε σύντομη παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης για την σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ.