Οργάνωση και παρουσίαση προβολής των έργων για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

ONLYWORDS

Η πύλη αυτή, που οργανώνει σε έναν ιστότοπο όλες τις πληροφορίες για τα έργα που υλοποιούνται στο διάστημα 2010-2013 για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους μέσω ΕΣΠΑ, σχεδιάστηκε με σκοπό την προβολή των έργων αυτών και τη σχετική ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού.
Ωστόσο, στο πλαίσιο του κάθε έργου χωριστά προβλέπονται δράσεις και ενέργειες προβολής οι οποίες περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενες ημερίδες, επιστημονικές-εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και διεθνή συνέδρια για τη διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας και παρακολούθησης της συστηματικής εφαρμογής των νέων προϊόντων, εκπαιδευτικών υλικών, κ.λπ.

Απο τις σημαντικότερες εκδηλώσεις προβολής που έχουν προγραμματιστεί για το 2012-13 είναι σεμινάρια για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του SurveyLang στην Ελλάδα και τα workshops για το Language Rich Europe. Επίσης, έχουν προγραμματιστεί δύο διεθνή συνέδρια - το ένα για το ΠΕΑΠ και το άλλο για το ΔιαΠΕΓ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη οργάνωσης: καθ. Βασιλική Δενδρινού
Γραφιστική σχεδίαση: Μανίνα Δουραλή
Τεχνική υποστήριξη: Θεόδωρος Σχίζας
Συνεργάτιδες σχεδίασης: Κατερίνα Μακρή & Σμαράγδα Παπαδοπούλου