ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 
 
  Θέματα εξετάσεων |

Εκπαίδευση Εξεταστών

|

 Εκπαίδευση Βαθμολογητών 

 
 
 

Επιλέξτε γλώσσα

 

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ισπανικά

Ιταλικά

Τουρκικά

 
 
     
 

Επιλέξτε επίπεδο γλωσσομάθειας

 

Επίπεδο Α

Επίπεδο Β

Επίπεδο Γ

 
 
 

 

Επίπεδα Β1/Β2

2019A : Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
2018B : Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
2018A : Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
2017B : Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
2017A : Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
2016B : Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
2016A : Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
Νοέμβριος 2015: Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
Μάιος 2015: Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
Νοέμβριος 2014: Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ
Μάιος 2014: Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστΤευχίδιο ΥποψηφίουΗχητικό
Νοέμβριος 2013: Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ, Τευχίδιο υποψηφίου, Ηχητικό
Μάιος 2013: Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ, Τευχίδιο υποψηφίου
Νοέμβριος 2012: Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ, Τευχίδιο υποψηφίου, Ηχητικό
Μάιος 2012: Β1/Β2 Διαβαθμισμένο τεστ, Τευχίδιο υποψηφίου, Ηχητικό
Νοέμβριος 2011: B1/B2 Διαβαθμισμένο τεστ, Τευχίδιο υποψηφίου, Ηχητικό
Μάιος 2011:  B1/B2 Διαβαθμισμένο τεστ, Τευχίδιο υποψηφίου
Δείγμα Τεστ Επιπέδου Β B1/B2 Διαβαθμισμένο τεστ, Ηχητικό

 

Επίπεδο B1

Νοέμβριος 2010: Όλες οι ενότητες
Μάιος 2010: Ενότητες 1-4, Τευχίδιο υποψηφίου
Νοέμβριος 2009: Ενότητες 1-3, Ενότητα 4, Ηχητικό
Μάιος 2009: Ενότητες 1-3, Ενότητα 4, Ηχητικό
Νοέμβριος 2008: Ενότητες 1-4, Ηχητικό
Μάιος 2008: Ενότητες 1-4, Ηχητικό
Νοέμβριος 2007: Όλες οι ενότητες
 

Επίπεδο B2

Νοέμβριος 2010: Όλες οι ενότητες
Μάιος 2010:

Ενότητες 1-4, Τευχίδιο υποψηφίου

Νοέμβριος 2009: Ενότητες 1-3, Ενότητα 4, Ηχητικό
Μάιος 2009: Ενότητες 1-3, Ενότητα 4, Ηχητικό
Νοέμβριος 2008: Ενότητες 1-4, Ηχητικό
Μάιος 2008: Ενότητες 1-4, Ηχητικό
Νοέμβριος 2007: Όλες οι ενότητες
 
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki